Minggu, 24 Februari 2013

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM...


(Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuhu..., berikut adalah paparan ilmu hakikat yang saya copas 100% dari tulisan Guru saya Zulkarnain Bandjar, semoga bermanfaat bagi yang berkenan, disini saya berbagi ilmu semata, sedangkan untuk mendalami hendaknya memiliki Guru pembimbing sendiri yang tepat (mursyid)..., semoga Allah meridhai...
JIWA

Jiwa atau diri adalah kehidupan yg ada pada setiap DIRI
dalam bahasa Arab disebutkan dengan kata NAFS yg Artinya JIWA atau DIRI
sebagaimana Allah berfirman:

WAHAI JIWA YG TENANG,
KEMBALILAH KEPADA TUHAN MU DENGAN RIDHO SERTA DI RIDHOI,
MASUKLAH KE DALAM GOL0NGAN HAMBA-HAMBAKU
DAN MASUKLAH KE DALAM SYURGAKU
(Qs. Al-Fajr:27-30)

jiwa atau diri adalah sesuatu kesatuan antara RUH dan JASAD
dimana tatkala RUH dan NASAB atau MISRA kepada sekalian batang tubuh atau jasad
maka bernamalah ia dengan JIWA atau DIRI

SYECH MURSYID MUHAMMAD SAMAN AL MADANI AL-HASANI di kota madinah

salah seorang zuriat daripada baginda rasulullah SAW juga sebagai penjaga maqam Nabi mengatakan bahwa:

sebenar-benarnya DIRI itu adalah RUH
sebenar-benarnya RUH itu adalah NAFS atau JIWA
sebanar-benarnya NAFS atau JIWA itu adalah naik turun NAFAS
naik turun NAFAS itu adalah SIRR atau RAHASIA
dan adapun yg dikatakan SIRR atau RAHASIA itu adalah NUR MUHAMMAD SAW


PENGERTIAN ISLAM

islam itu mengandung Empat huruf yaitu:
ALIF= Allah
SIN= Salamun
LAM ALIF= Syahadat Tauhid
MIM= Syahadat Rasul

jadi bila dirangkai ISLAM itu berbunyi:

ALLAHU SALAMUN LAA ILAAHA ILALLAH MUHAMMADARRASULULLAH

Firman Allah:
Sesungguhnya Agama
(yg diridhoi) disisi Allah hanyalah Islam
tiada berselisih orang-orang yg telah diberikan Al-Kitab
kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka
karna ke dengkian
(yg ada) diantara mereka
barang siapa yg kafir terhadap Ayat-Ayat Allah
maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya
(Qs. Ali imran:19)
TAUHID PADA ZAT ialah:

kita mutlak yakin bahwa Zat Allah lah yg memerintah Alam Maya ini
(dunia dan isinya)

dan tidak menyekutukanNya dengan yg lain

firman:

KEPUNYAAN ALLAH LAH SEGALA YG ADA DI LANGIT DAN DI BUMI

DAN KEPADA ALLAH LAH DIKEMBALIKAN SEGALA URUSAN
(Qs. Ali imran:109)

 
TAUHID PADA SIFAT ialah:

kita bergantung sepenuhnya pada Allah

MANUSIA tidak berhak atas segala sesuatu kecuali:

kita menafikan diri zahir kita hanya kepada Allah semata

 
TAUHID PADA ASMA' ialah:

kita memandang bahwa setiap yg ada dan wujud kita adalah membawa NAMA Allah

dimanapun kita berada disitu ada Allah

 
TAUHID PADA AF'AL ialah:

kelakuan kita adalah kelakuan Allah SAW semata

Artinya kita menafikan kelakuan diri zahir kita dengan mengisbatkan diri bathin kita itu ialah kelakuan Zat Allah semata

1. SUHUDUL KASRA FIL WAHDA Artinya:

saksikanlah yg banyak itu kepada yg satu

2. SUHUDUL WAHDA FIL KASRA Artinya:

saksikanlah yg satu itu kepada yg banyak.

ADA EMPAT KIBLAT yaitu :
PERTAMA :                    kiblat ke arah tenggelamNya matahari, masuk pada SYARI'AT
KEDUA        :       kiblat ke i'tiqat hati berhadapan dengan baitullah, masuk kepada TH0RIQAT
KETIGA         :       kiblat ke i'tiqat hati berhadapan dengan baitul ma'mur, masuk kepada HAQIKAT
KE EMPAT  :       kiblat ke i'tiqat hati seakan-akan menghadap MUKA (wajah) kita kepada Allah ta'ala, masuk kepada MA'RIFAT KAMALUL YAQIN
Adapun bahwasanya MUHAMMAD itu tiada mempunyai sesuatu hanya sekedar NAMA jua, seperti dibawah ini:
1.     Adapun yg dikatakan RAHASIA MUHAMMAD itu sebenarnya tiada lain daripada KE ZAHIRAN limasifat Allah yg dinamakan:
1. UJUD
2. QIDAM
3. BAQA
4. MUKHALAFATUH LIL HAWADITS
5. QIYAMUHU TA'ALA BINAFSI
inilah pnguraian dari kalimah:
LA
2.     Adapun yg dikatakan NYAWA MUHAMMAD itu sebenarnya tiada lain daripada KE ZAHIRAN enam sifat Allah yaitu
1. SAMA
2. BASHAR
3. KALAM
4. SAMI'UN
5. BASIRUN
6. MUTAKALIMUN
inilah penguraian dari kalimah: ILAHA
3.     Adapun yg dikatakan HATI MUHAMMAD itu sebenarnya tiada lain daripada KE ZAHIRAN empat sifat Allah yaitu
1. QUDRAT
2. IRADAT
3. ILMU
4. HAYAT
inilah penguraian daripada kalimah:
ILLA
4.     Adapun yg dikatakan TUBUH MUHAMMAD itu sebenarnya tiada lain daripada KE ZAHIRAN lima sifat Allah yaitu
1. QADIRUN
2. MURIDUN
3. ALIMUN
4. HAYYUN
5. WAHDANIYAT
inilah penguraian daripada kalimah: ALLAH

 jadi jelas bahwa MUHAMMAD itu adalah sifat Allah jua
yaitu sifat KEBESARAN, KE ELOKAN dan KESEMPURNAAN
yaitu yg dinamakan dengan kalimah TAUHID Artinya Esa


Ya Muhammad Rahasia mu itu rahasiaku

yakni yg disembah itu tiada sesuatu juapun di dalamNya melainkan tuhan ku

maka apabila sholat ghaiblah di dalamNya

apabila ghaib Esa-lah ia dengan tuhanNya

yg sholat itu tiada dengan lafaz dan maknanya

dengan cita rasa yg sholat amat rapat kepada Zat yg Esa dengan kata Allahu Akbar

maka barang siapa masuk di dalam sholat tiada serah tubuh dan nyawanya maka kekalah sifat dengan tuhanNya

tiada mengesakan dirinya dengan tuhanNya.

Hadist Qudsi:

tatkala kamu takbiratul ihram membuangkan lafaz dan makna melainkan wujud mutlak semata-mata.

> LAYA BUDULLAHU ILALLAH Artinya :

tiada yg menyembah Allah hanya Allah

> LAYA RULAHU ILALLAH Artinya :

tiada yg melihat Allah hanya Allah

> karna Aku lebih dekat daripada biji mata mu yg putih, maka terlebih lgi aku dekat padamu

PASAL: kalimah la ilaha illa Allah

kalimah yg mulia itu yaitu: LA ILAHA ILLA ALLAH artinya tiada yg terdahulu hai MUHAMMAD
dan tiada yg kemudian ya MUHAMMAD melainkan tiap-tiap sesuatu itu beserta Allah

maka wajiblah diketahui maksudnya kalimah yg itu

supaya menjadi TAUHID dan MA'RIFAT

adapun kalimah LA ILAHA ILLA ALLAH itu terbagi dua

pertama: la ilaha dan
yg kedua: illa Allah

adapun LA ILLAHA itu sifat kekayaan yg tiada kekurangan yg maha berkehendak yaitu MUHAMMAD
Kemudian hendaklah kita ketahui yg bernama MUHAMMAD itu apa kepada ALLAH

dan yg bernama ALLAH itu apa kepada MUHAMMAD
supaya benar-benar bisa menjadi TAUHID pada kalimah yg mulia itu adanya

adapun HAMBA itu artinya HAMBA
ilmunya RAHASIA kepada Allah

krna Allah itu nama bagi Zat yg wajibul wujud dan MUTLAK yakni BATIN MUHAMMAD

dan TA'ALA itu adalah nama bagi sifat, yakni ZAHIR MUHAMMAD

Jadi jelas-lah ZAHIR dan BATIN Muhammad itulah yg bernama ALLAH TA'ALA

dengan demikian maka patutlah kalimah yg mulia itu dinamakan kalimah TAUHID Artiny Esa

maka kalimah LA ILLAHA ILLA ALLAH yg mulia ini adalah pertemuan HAMBA dengan TUHANnYA
Allah jualah dan LA ILLAHA ILLA ALLAH itu pada MARIFAT Artinya tiada ada wujud melainkan yg maujud

PASAL: Alhamdu

ALIF bermakna AL HAQ artinya ke Esaan kebesaran NUR MUHAMMAD

LAM bermakna LATIFUN artinya kesempurnaan rahmad NUR MUHAMMAD

HA bermakna HAMIDUN artinya kesempurnaan berkat NUR MUHAMMAD

MIM bermakna MAJIDUN artinya kesempurnaan sapa'at NUR MUHAMMAD

DAL bermakna DARUSSALAM artinya kesempurnaan nikmat NUR MUHAMMAD


TAJALLI BAGI YG BATHIN:

ALIF= roh

LAM= nafas

HA= hati, akal, nafsu, penglihatan, pendengaran, penciuman, pengrasa

MIM= iman, islam, ilmu, hikmah, dsb

DAL= kulit, daging, bulu, urat, tulang, otak, sumsum


TAJALLINYA BAGI KITA YG ZAHIR:

ALIF= kepala

LAM= dua tangan

HA= badan

MIM= pinggang

DAL= dua kaki

ALHAMDU: bermakna ALHAYATU MUHAMMADUN artinya kesempurnan tajalli NUR MUHAMMAD
itulah yg di Esakan dengan ASYHADU
yakni
ALIF AL HAQ                                          :   artinya yg di Esakan dan yg dibesarkan
SYIN SYUHUDUL HAQ                        :   artinya yg diakui bersifat ketuhanan dengan sebenar-benarnya
HAD IYUN MUHDIYAN ILAL HAQ      :   artinya yg menjadi petunjuk selalu menunjuk kepada jalan atau Agama yg Haq
DAL DAIYAN ILAL HAQ                        :   artinya selalu menyerukan atau yg selalu memberi peringatan kepada Agama yg Haq

 
PASAL: inilah ilmu orang Arifbillah

lihatlah pada diriku atau rupaku yg nyata ini

maka terasalah kepada yg mempunyai kenyataan

sebenarnya diri adalah Batin ini yaitu dapat melihat Zat wajibul wujud

dan diri yg ada inilah bukan 'Ain nya tetapi bukan pula lainNya

dengan hakikat yg percaya atau yakin, karna atau sebab melihat diri yg ada ini adalah diri yg baru

karna yg baru itulah menyatakan yg Qadim

demikianlah dengan kenyataan yg ada,

nabi SAW bersabda:

MARALHABBA FAQAD RAL HAK

Artinya:

sesungguhnya siapa yg melihat muka atau rupa, itulah wujud yg sebenarnya
 
PASAL: Asma Allah

yg sebenar-benarnya hayat itu ialah                         : ROH
yg sebenar-benar ROH itu ialah                                 : NYAWA
sebenar-benarnya NYAWA itu ialah                          : NUR MUHAMMAD
sebenar-benarnya NUR MUHAMMAD itu ialah      : SIFAT
sebenar-benarnya SIFAT itu ialah                              : ZAT (zat hayat)
sebenar-benarnya ZAT itu ialah                                 : DIRI (ujud)

> yg sebenar-benarnya SIFAT itu ialah                     : RUPA (wajah)
> yg sebenar-benarnya ASMA itu ialah                     : NAMANya (hati)
> yg sebenar-benarnya AF'AL itu ialah                     : KELAKUKAN (fi'il)

jadi yg bernama Allah itu itulah:
ZAT
SIFAT
ASMA
AF'AL

ALIF                  = zat
LAM AWAL     = sifat
LAM AKHIR    = asma
HA                    = af'al

itulah yg bernama Allah
 
PASAL: Inti makrifat

dari Nabi muhammad SAW     :       Aku Allah, tidak ada tuhan melainkan Aku
dari Datuk bamban                    :       A.I.U (aku itu ujud Allah)
dari datuk sanggul                     :       A.I.U (aku tuhan, ia tuhan, ujud tuhan)
dari datuk panglimo                   :       A.A.A (aku allah ahad)
dari datuk arsyad                       :       L.L.L (lapang, liput, luput)
dari datuk muhammad nafis   :       A.A.A (aku adalah Allah)
dari abu yazid bustami              :       tiada ada melainkan aku
dari al halaj                                  :       anal hak (akulah kebenaran itu)
dari datuk ambulung                 :       tak ada yg maujud hanyal Allah,
dari ibnu arabi                             :       tiada aku melainkan dia
dari syehk siti jenar                   :       dialah aku dan aku adalah dia
dari sembilan wali                      :       A.I.U (aku iki urip) aku ini hidup


> siapa sudah mengenal tuhan,                 bernama tuhan
> siapa sudah mengenal Allah,                   bernama Allah
> siapa sudah mengenal muhammad,     bernama muhammad
> siapa mengenal ruh,                                  bertubuh ruh
> siapa mengenal sirr,                                  bertubuh sirr

demikianlah adanya

PASAL: Rahasia Al Qur'an

adapun bilangan ayat Al Qur'an yg TERSURAT itu adalah sebanyak 6.666

dan yg TERSIRAT itu adalah sebanyak 9.999

yg TERSEMBUNYI itu pula sebanyak 3.333

adapun kandungan kitab Al Qur'an itu adalah intisarinya atau perhimpunan kitab-kitab

dan suhuf-suhuf kepada para nabi yg silam itu

maka perhimpunanNya itu diambil dari kitab ZABUR, TAURAT dan INJIL

maka bernamalah ianya itu dengan nama Al Qur'an

dan perhimpunan Al Qur'an itu ada didalam Al fatihah

dan perhimpunan Al fatihah itu ada dalam bismillah dan bismillah terhimpun pula pada huruf-huruf nya

lalu timbul pertanyaanNya, ada apakah dengan huruf-huruf tersebut ?


1. Alif= maha hidup

2. Ba= kekal

3. Ta= penerima taubat

4. Tsa= menetapkan

5. Jim= perhimpunan seluruh nama

6. Ha= penyayang

7. Kha= maha tahu

8. Dal= pemberi balasan

9. Dzal= perhimpunan

10. Ro= lemah lembut

11. Zai= penghambaan

12. Sin= maha melihat

13. Syin= yg disyukuri oleh hambanya

14. Shod= maha benar

15. Dhod= memberikan madharat dan manfaat

16. Tho= maha suci

17. Zho= tanda-tanda

18. Ain= maha mengetahui

19. Ghoin= semua ciptaan

20. Fa= maha menghidupkan

21. Kof= maha kuasa

22. Kaf= maha esa

23. Lam= lembut terhadap hambanya

24. Mim= pemilik kerajaan

25. Nun= cahaya langit dan bumi

26. Wau= semua tempat bergantung

27. HA= pengasih

28. Lam Alif= tiada sekutu baginya

29. Hamzah= ke muliaan

30. Ya= Allah yg terbuka bgi seluruh mahluknya


1. Alif= hidung

2. Ba= mata

3. Ta= tempat mata

4. Tsa= bahu kanan

5. Jim= bahu kiri

6. Ha= tangan kanan

7. Kha= tangan kiri

8. Dal= tapak tangan

9. Dzal= kepala dan rambut

10. Ro= rusuk kanan

11. Zai= rusuk kiri

12. Sin= dada kanan

13. Syin= dada kiri

14. Shod= pantat kanan

15. Dhod= pantat kiri

16. Tho= hati

17. Zho= gigi

18. Ain= paha kanan

19. Ghoin= paha kiri

20. Fa= betis kanan

21. Kof= betis kiri

22. Kaf= kulit

23. Lam= daging

24. Mim= otak

25. Nun= nur atau cahaya

26. Wau= tapak kaki

27. HA= sumsum tulang

28. Lam Alif= manusia sempurna

29. Hamzah= memenuhi segala

30. Ya= mulut manusia

=> UNSUR API:
Alif
Ha
Tho
Shod
Fa
Syin

=> UNSUR ANGIN:
Ba
Wau
Ya
Nun
Dhod
Ta
Kha

=> UNSUR AIR:
Jim
Zal
Kaf
Sin
Kof
Tsa
Dzal

=> UNSUR TANAH:
HA
Lam
Ain
Ro
Hamzah
Ghain

30 huruf itu adalah kunci untk membersihkan bagian-bagian tubuh dari hal-hal yg negatif

sehingga tubuh dapat berfungsi normal, dan tentunya dapat meningkatkan tingkat kesaktian dalam hal dunia spritual...

CARANYA ADALAH sebagai berikut:

Ya Allah saya minta kunci kehebatan dari huruf ..............
(titik-titik di isi dngn huruf yg kita maukan)

CONTOH:

ya Allah saya minta kunci kehebatan dari huruf ALIF atau HAMZAH.

Lalu huruf tersebut dizikirkan sebanyak 100x

insya Allah


PASAL: Hakikat Alif-Lam-Mim

adapun huruf ALIF itu adalah hakikat DIRI atau ROH atau NYAWA kita yg sebenar-benarNya, dan huruf ALIF itu adalah Martabat DZAT

adapun huruf LAM itu adalah hakikat JIBRIL atau PERANTARA atau PESURUH atau RASUL

adapun huruf MIM itu adalah hakikat NUR MUHAMMAD, nama bagi NUR yg CERAH lagi TAJALLI

sehingga maknanya adalah untk kembali menemui Asalnya yaitu ALLAH SWT

maka BERDIRI ia dengan sendirinya seperti huruf ALIF
RUKUK ia dengan sendirinya seperti huruf LAM
SUJUD dan DUDUK ia dengan sendirinya seperti huruf MIM

itulah yg dinamakan keberadaan jalanNya ilmu ALIF-LAM-MIM

PASAL: Yaa Sin

"bacakanlah surat itu bagi orang-orang yg sudah tiba wakt kematianNya"

sebagian para Arifbillah mengatakan bahwa nama lain dari surat Yaa Sin adalah QOLBUN QUR'AN atau JANTUNGNYA AL QUR'AN

maka seandainya kita memahami suratul fatihah sebagai OTAKNYA AL QUR'AN

maka surat Yaa Sin ini adalah JANTUNGNYA AL QUR'AN

ibarat manusia ada OTAK dan HATI atau JANTUNGNYA juga ada

ibarat itu adalah AL QUR'AN, otaknya serta AL FATIHAH jantungnya atau QOLBUNYA adalah surat YAA SIN

Ketika kamu menelusuri surat Yaa Sin, pastilah akan kamu temui

"SALAMUN QAULAN MIRROBIRROHIM"

"Salam dan sejahtera dari tuhanmu yg maha pengasih"

MAKA ketika kamu mengetahui ISLAM adalah Agama yg SELAMAT, selamat apanya ?

Lihatlah ketika Nabi Muhammad Darahnya bercucuran ketika terkena lemparan batu di kota thoif, KOK JASADNYA TIDAK SELAMAT, lalu selamat apanya ?

Seperti ketika Nabi Muhammad berperang dan terluka, KOK TUBUHNYA TIDAK SELAMAT ?

RAHASIANYA ada dalam HATI ini, jantung ini, yaitu SALAMUN QOULAN MIRROBIRROHIM

itulah QOLBIN salim, HATINYA YG SELAMAT

tatkala cobaan lahirlah yg begitu berat, hatinya tetap ingat Pada TUHAN NYA, maka bersabarlah ia

tatkala cobaan kenikmatan, hatinya tetap ingat pada TUHAN NYA maka bersyukurlah ia

itulah HATI YG SELAMAT, itulah ISLAM... Maka ketika YAA diucapkan, tahulah kamu Artinya sebuah seruan "WAHAI ;,,

ketika SIN diucapkan.... BINGUNG apakah Artinya, maka lihatlah perlambangan dalam AL QUR'AN,

akhir kematian manusia bacakanlah YAA SIN

lihatlah, akhir dari Al Qur'an:
MALIKINAS,,ILAI NAS, Minsyaril dan seterusnya..... WANNAS

tahukah kamu apakah SIN itu ?

WAHAI MANUSIA BACALAH DIRIMU SENDRI, lihatlah dirimu sendiri apakah HATI MU sudah menjadi HATI yg Qolbin salim ?
 
PASAL: Hakikat Diri

Adapun yg bernama DIRI itu ada dua bagian:

DIRI ZAHIR
DIRI BATHIN

Adapun DIRI yg zahir itu berasal daripada unsur ADAM

Adapun unsur ADAM itu memiliki Empat perkara yaitu:

API
ANGIN
AIR
TANAH

Berikut ini penjabaranNya atau Makna dari KALIMAH ALLAH

yg sering kita dengar atau yg kita lihat dalam bentuk KALIGRAFI

ALIF = Api
LAM AWAL = Angin
LAM AKHIR = Air
HA = Tanah
1.     Adapun API itu terbit daripada DIRI yg BATHIN jua yg berhuruf ALIF bernama DZAT yg menjadi RAHASIA kepada kita
2.     Adapun ANGIN itu terbit daripada DIRI yg BATHIN jua yg berhuruf LAM AWAL bernama SIFAT yg menjadi NYAWA atau NAFAS kepada kita
3.     Adapun AIR itu terbit daripada DIRI yg BATHIN jua yg berhuruf LAM AKHIR bernama ASMA menjadi HATI kepada kita atau AIR NUTFAH atau AIR MANI dan AIR LIUR
4.     Adapun TANAH itu terbit daripada DIRI yg BATHIN jua yg berhuruf HA bernama AF'AL menjadi TINGKAH LAKU pada kita

JADI DEMIKIANLAH DIRI KITA YG ZAHIR INI TERBIT DARIPADA BAYANG-BAYANG YG BATHIN JUA ADANYA dan berhuruf NAMA
ALLAHPASAL: Insanul Bayanul Alif

~HIDUP itu ZAT ALLAH

Allah ta'ala itu namanya Tuhan, Hidup itu adalah Zat Tuhan, dan Hidup adalah Satu.

~CAHAYA HIDUP itu ialah: NYAWA NUR ALLAH

Muhammad Nur Allah, itu jga Nyawa, itu pula Muhammad, Berasal dari Hidup.

~CAHAYA NYAWA itu ialah: TUBUH NUR MUHAMMAD

Muhammad Nur itu jugalah Tubuh, itu pula Adam, karna berasal dari Nyawa

> BARANG SIAPA MERAGUKAN PADA HAL DIATAS, belum sempurnalah kepercayaanNya kepada Allah, KARNA DIA MERAGUKAN DIRINYA SENDIRI

(Menurut pendapat para Wali-Waliyullah)

Top of Form
1. JIBRIL mengambil TANAH dari KANAN mengucapkan ALHAMDULILLAH
2. MIKAIL mengambil AIR datang dari MUKA mengucapkan SUBHANALLAH
3. ISRAFIL mengambil API datang dari KIRI mengucapkan ALLAHU AKBAR
4. IZRAIL mengambil ANGIN datang dari BELAKANG mengucapkan LAILAHA ILALLAH

~API dijadikan hati dan darah
~ANGIN dijadikan nafas (nyawa)
~AIR dijadikan tulang dan urat
~TANAH dijadikan daging dan kulit

BELUM LAGI SEMPURNA, ALLAH SEMPURNAKAN DENGAN LIMA SIFAT yaitu :

1. Penglihatan
2. Pendengaran
3. Penciuman
4. Perkataan
5. Perasaan

DENGAN DEMIKIAN SERENTAK BANGUNLAH ADAM, melihat disekelilingnya
tidak ada sesuatu yg nampak, YG TERLIHAT OLEHNYA HANYALAH KALIMAH:
LAILAHA ILALLAH Muhammadarrasullullah

CAHAYA kalimah itu berkilau-kilauan bagaikan perhiasan SYURGA
dan timbullah tanda tanya dalam hati ADAM:

" KENAPA BEGINI SAYA DIJADIKAN OLEH TUHAN yg pertama, dan ternyata masih ada lagi nama yg mendahului saya"

SEAKAN-AKAN DIALAH NAMA ITU kekasih Allah

ALLAH SWT maha mengetahui bisikan hati ADAM, dan Allah berkata kepada JIBRIL:
"KUNJUNGILAH ADAM, BERIKANLAH KETERANGAN YG BAIK-BAIK, supaya jangan ia bimbang"
maka turunlah jibril menemui Adam sambil berkata:
"HAI ADAM! Engkau manusia yg dijadikan tuhan pertama
aku beritakan kepadamu
akan tetapi tuhan lahirkan ke dunia menjadi Nabi yg terakhir dan menjadi penutup semua Nabi-Nabi
dan engkau Adam, walaupun tuhan jadikan engkau yg terakhir daripada kejadian Muhammad
tapi engkaulah yg dihidupkan diatas bumi menjadi manusia pertama yg disebut ABU JASAD"

DISITULAH NABI ADAM SADAR, SERTA MENYATAKAN KEYAKINANnYA dan KE IMANANnYA SAMBIL MENGUCAPKAN:

"tiada daya dan upayaku yaa Allah"

DENGAN DEMIKIAN ALLAH TEMPATKAN ADAM DALAM SYURGA SENDIRIAN, dengan kuasa Allah diambillah satu saripati hawa tulang rusuk Adam dibagian kirinya UNTUK DIJADIKAN ISTRINYA (siti hawa)

Maka mereka mengadakan perjodohan, dan terciptalah Empat anasir yg disebut
~MADDA
~MADDI
~MANI
~MANIKAM

Itulah yg menjelma menjadi JASAD TUBUH MANUSIA,
kejadian tersebut sama dengan kejadian ADAM semula
kepada yg percaya dan beriman yg ingin mengenal kepada TUHANnya
perhatikanlah hadist ini:

"SIAPA MENGENAL DIRINYA, DIA AKAN KENAL ADAM
siapa kenal Adam, dia telah kenal Muhammad
SIAPA MENGENAL MUHAMMAD, DIA TELAH MENGENAL ROH
siapa mengenal roh, dia telah mengenal Allah swt"

Kejadian Tubuh Muhammad, Adam, dan Manusia itu ialah

~> MUHAMMAD :
ALIF
LAM
HA
MIM
DAL

Datang melalui sifat Allah Nur Cahayanya sendiri, TUBUH ADAM ITU SENDIRI TERJADI:

~> ADAM:
API
ANGIN
AIR
TANAH

Datang daripada Allah melalui Nur Muhammad, TUBUH MANUSIA ITU TERJADI DARI:

~> MANUSIA:
MADA
MADI
MANI
MANIKAMJelaslah lembaga manusia itu berasal dari tiga CAHAYA:

NUURUN 'ALA NUURIN

PENJELASAN JASAD NABI MUHAMMAD

ALIF~> zohor
LAM~> ashar
HA~> magrib
MIM~> isya
DAL~> subuh

###

ZOHOR~> kepala
ASHAR~> leher
MAGRIB~> dada
ISYA~> pusat
SUBUH~> kaki

seluruhnya itu terhimpun kepada JASAD dan ROH INSAN atau ROH MUHAMMAD
Jadi ROH MUHAMMAD ITU IALAH:

ALIF~> berdiri
HA~> rukuk'
MIM~> sujud
DAL~> duduk

###

BERDIRI~> api
RUKUK~> angin
SUJUD~> air
DUDUK~> tanah

###

API~> sifat sombong
ANGIN~> sifat takabur
AIR~> sifat riya dan merasa lebih
TANAH~> sifat rendah diri

PENGERTIAN atau KESIMPULAN DARI:

NAMA: A.H.M.A.D adalah:

1. ROHNYA MUHAMMAD
2. EMPAT UNSUR
3. DAN DIDALAM SHOLAT:
~berdiri
~rukuk
~sujud
~dudukDARI NAMA MUHAMMAD ADALAH:

1. JASAD (TUBUH MUHAMMAD)
2. PENYEMPURNAAN TAKBIR DALAM SHOLAT: berdiri hurufnya ALIF
3. TAKBIRATUL IHRAM: hurufnya LAM
4. RUKUK: hurufnya HA
5. SUJUD: hurufnya MIM
6. DUDUK: hurufnya DAL

Nama A.H.M.A.D dan M.U.H.A.M.M.A.D adalah sama (satu) rasulullah

HUBUNGAN TUBUH HALUS dan TUBUH KASAR ADALAH:
TANAH~> mada
AIR~> madi
API~> mani
ANGIN~> manikam

###

MADA~> kulit dan daging
MADI~> tulang dan urat
MANI~> darah dan hati
MANIKAM~> nafas

MAKA TERHIMPUNLAH SEMUANYA itu DIDALAM AF'AL ALULLAH, dan itulah yg dikatakan rahasia manusia

1. ILMU YAQIN ITU NUR ADAM
2. 'AINUL YAQIN ITU NUR MUHAMMAD
3. HAQQUL YAQIN ITU NUR ALLAH

PENGERTIAN JASAD dan SIFAT:

sifat yg wajib bagi Allah swt ada 20 sifat

1. SIFAT NAFSIAH ialah:
~Al Wujud

2. SIFAT SALBIAH ialah:
~Al Qidam
~Al Baqa
~Al Mukhalafatu lilhawadisi
~Al Qiyamuhu binafsihi
~Al Wahdaniyah

3. SIFAT MA'ANI ialah:
~Al Qudrat
~Al Iradat
~Al Ilmu
~Al Hayat
~As Sama'
~Al Basar
~Al Kalam

4. SIFAT MA'NAWIYAH
~Qaadirun
~Muridun
~'Alimun
~Hayyun
~Sami'un
~Bashiirun
~Mutakalimun

dalam HAKIKATNYA lima sifat Allah swt ialah:
~PENDENGARAN
~PENGLIHATAN
~PENCIUMAN
~PERKATAAN
~PERASAAN

dalam ilmu TASAWWUF hanya satu sifat Allah swt ialah:
~MUHAMMAD

para ulama dan ilmu tasawwuf berkata:

"ALLAH DZAT dan MUHAMMAD SIFAT"

Allah berfirman:

"BATHIN AKU ITU NAMPAK, DIKATAKAN NAMPAK KARNA SIFAT
DIKATAKAN DZAT, KARNA TERSEMBUNYI"

KANDUNGAN LAFADH ALLAH SWT yaitu:

ALIF~> kelakuan
LAM~> nama
LAM~> sifat
HA~> dzat

###

MIM~> rahasia (dzat diri)
HA~> nyawa
MIM~> hati
DAL~> tubuh

bila dihimpunkan keduanya antara lafadh ALLAH dan MUHAMMAD terdapatlah kata
tidak dapat diucapkan dan tidak dapat dituliskan
tidak dapat ditiup angin, inilah yg dikatakan ilmunya Allah swt SEDALAM LAUTAN.


PASAL: Rahasia Al fatihah

ya ahmad! yg dikatakan engkau berkata
1.     BISMILLAH itu yaitu zat Allah yg tetap
tiada engkau ya ahmad, yg berkata BISMILLAH
2.     AR RAHMAN maknanya: ya ahmad! Bermula kasih itu
kasih aku kepada engkau yakni daripada awalku kepada engkau
artinya yg aku kasih kepada engkau itu seperti zatku, sifatku, asmaku, dan af'alku
3.     AR RAHIM maknanya: ya ahmad! Mengasihani itu kasih aku kepada engkau
yakni awalku dan akhirku dan zahirku dan bathinku tiada bercerai dengan engkau itulah maknanya kasih
4.     ALHAMDULILLAH maknanya: ya ahmad! Zat Allah memuji dirinya sendiri, kepada engkau zahirnya
5.     RABBIL ALAMIN maknanya: ya ahmad! Aku Allah yg dikatakan didalam semuanya
tahu zahir dan bathin yakni kepada hambanya
6.     AR RAHMAN RAHIM maknanya: ya ahmad! Kebesaran engkau itu kebesaranku
ada engkau itulah aku, sirr engkau itu artinya memangku Qur'an ku yakni aku
7.     MALIKI YAUMIDDIN maknanya: ya ahmad! Engkaulah raja yg menzahirkan kebesaranku dunia dan akhirat
yakni bathin aku dan zahir engkau, tetap yg menyembah Allah dan yg disembah pun Allah
8.     IYYAAKA NA'BUDU WA IYYAKA NASTA'IN maknanya: ya ahmad! Engkau itu adalah aku
dan bukan engkau yg menyembah itu, akulah yg menyembah aku sendiri
artinya yg disembah itu aku dan yg menyembah pun aku
9.     IHDINASH SHIRATHAL MUSTAQIM maknanya: ya ahmad! Nyata aku itu kepada engkau
engkau gantiku yakni nyata tiada berbeda
engkau dengan aku artinya aku adalah engkau tiada lain lgi
10. SHIRAATHAL LADZINA AN 'AMTA ALAIHIM maknanya: ya ahmad! Mula aku birahi maka nyatalah kepada engkau
aku jadikan waliku dan mu'min dan seperti roh semuanya yg dahulu
aku jadikan engkau ya ahmad! Pesona kepada aku, tiada lain lagi
11. GHAIRIL MAGDHUUBI ALAIHIIM maknanya: ya ahmad! Engkau itu jadi daripadaku
yakni aku itu jadi daripada engkau artinya tiada ada antara aku dengan engkau
12.  WALADH DHALIIN maknanya: ya ahmad! Tiada lgi gantiku kepadaku, sesudah engkau adalah aku
13   AMIIN maknanya: ya ahmad! Engkau itu rahasiaku dan aku rahasianya engkau
artinya aku serupa engkau, tiada berbeda lagi karna engkau adalah aku

INILAH ARTINYA AWAL AL FATIHAH
huruf dan surahnya Al Qur'an itu baharu
kalimah dan bacaanNya qadim yaitu berdiri dengan zat Allah yg qadim

huruf BA (tiada titik) = Diri=Wujud Allah Rahasia Diri
titik=roh=sifat

Al Qur'an mengandung 6.666 ayat
(didalam tubuh manusia mengandung 6.666 urat)

terhimpun ia didalam Al Fatihah
terhimpun ia didalam Bismillah
terhimpun ia didalam BA
terhimpun ia didalam noktah (titik)
. Apabila bertemu roh dengan sifat, bernamalah ia SURAH
2. Apabila bertemu roh dengan jisim bernamalah ia NOKTAH
3. Yg dikatakan wujud itu maknanya dua, tetapi maujudnya satu yaitu engkau dari AKU, zahirnya dengan AKU, beRUPA engkau dengan AKU

inilah yg dikatakan WUJUDUL HAQQ yaitu bertemu RUPA dengan WARNA

~> Al Fatihah itu ibu Al Qur'an Al Karim, maka jadilah huruf ALHAMDU
ibarat noktah itu sirr Allah yg tersembunyi zat mutlak
ALHAMDU itu lima huruf yaitu:

1. Alif=noktah=zohor
2. Lam=huruf=asar
3. Ha=baris bawah=magrib
4. Mim=baris atas=isya
5. Dhal=baris hadapan=subuh

> ayat Al fatihah bilangan hakikatnya ada 117

17=rakaat sholat
99=asma Allah
1=rahasia

huruf dan surahnya Al Qur'an itu baharu

kalimah dan bacaanNya qadim yaitu berdiri dengan zat Allah yg qadim

1.huruf=tubuh=hati=lidah
2.surahnya=nafas=nyawa
3.kalimahnya=muhammad=sifat
4.bacaanNya=ALLAH=zat

Kata sayidina ali:

"ANA NUQTATU BA-I-BISMI'MILLAAH ANAA QALMUN WA ANAA LAUHUN MAHFUUDZ ANAA 'ARSYUN WA ANAA KURSIYYUN WA ANAA SAMAAWAAT "

Artinya:

aku adalah titik huruf Baa pada bismi'llah, aku adalah pena (kalam)
dan aku adalah luh mahfuz, aku adalah Arash (tahta tuhan)
dan aku adalah kursi dan aku adalah petala-petala langit
 
 
 Pasal: semula jadi
APA NAMANYA BESI SEMULA JADI, yaitu qursani namanya
DARI APA BESI MENJADI, dari sumsum tulang Adam asalnya
APA NAMANYA TEMBAGA SEMULA JADI, yaitu lamtauf namanya
DARI APA TEMBAGA MENJADI, dari keringat Adam asalnya
APA NAMANYA KUNINGAN SEMULA JADI, yaitu kaulam namanya
DARI APA KUNINGAN MENJADI, dari air pusat Adam asalnya
APA NAMANYA EMAS SEMULA JADI, yaitu lutfiah namanya
DARI APA EMAS MENJADI, dari air ketuban siti hawa asalnya

APA MAKANAN BESI SEMULA JADI, yaitu daki di kening Adam makananNya
APA MAKANAN TEMBAGA SEMULA JADI, yaitu asin di punggung Adam makananNya
APA MAKANAN KUNINGAN SEMULA JADI, yaitu air tawar langit-langit mulut Adam makananNya
APA MAKANAN EMAS SEMULA JADI, yaitu ari-ari rahim siti hawa makananNya

DIMANA TEMPATNYA BESI SEMULA JADI, yaitu di tulang sulbi Adam tempatnya
DIMANA TEMPATNYA TEMBAGA SEMULA JADI, yaitu di ibu jari kaki Adam tempatnya
DIMANA TEMPATNYA KUNINGAN SEMULA JADI, yaitu di tumit Adam tempatnya
DIMANA TEMPATNYA EMAS SEMULA JADI, yaitu di tanah merah tempatnya

APA HURUF BESI SEMULA JADI, yaitu huruf Alif asalnya
APA HURUF TEMBAGA SEMULA JADI, yaitu huruf Waw asalnya
APA HURUF KUNINGAN SEMULA JADI, yaitu huruf Baa' asalnya
APA HURUF EMAS SEMULA JADI, yaitu huruf Nun asalnya

HARI APA BESI SEMULA JADI MELEMAHNYA, yaitu hari senin lemahnya
HARI APA TEMBAGA SEMULA JADI MELEMAHNYA, yaitu hari rabu lemahnya
HARI APA KUNINGAN SEMULA JADI MELEMAHNYA. yaitu hari sabtu lemahnya
HARI APA EMAS SEMULA JADI MELEMAHNYA, yaitu hari selasa lemahnya

KHODAM APA YG MENJAGA BESI SEMULA JADI, yaitu khodamus maulana malik bernama
KH0DAM APA YG MENJAGA TEMBAGA SEMULA JADI, yaitu khodamus jinnun bernama
KH0DAM APA YG MENJAGA KUNINGAN SEMULA JADI, yaitu khodamus nasroh bernama
KH0DAM APA YG MENJAGA EMAS SEMULA JADI, yaitu khodamus siti hajar bernama

APA MAKANAN KESUKAAN KHODAMUS MAULANA MALIK, yaitu surat al hadid makananNya
APA MAKANAN KESUKAAN KHODAMUS JINNUN, yaitu surat al jin makananNya
APA MAKANAN KESUKAAN KH0DAMUS NASR0H, yaitu surat nasyrah makananNya
APA MAKANAN KESUKAAN KH0DAMUS SITI HAJAR, yaitu sholawat nariyah makananNya


 
Pasal: Alam antah berantah

pada suatu masa sebelum adanya Alam ini, di hari sebelum hari yg tujuh, maka Alam itu disebut Alam NURUL BUHTI ALLATI

dan di hari ZAT ZATUL BUHTI yaitu hari tersembunyi yg disebut SATIYAARIL GHOIB SATIYAAUL BUHTI

TUHAN pun belum bernama ALLAH, ARASY dan QURSY belum ada, LANGIT dan BUMI, serta SYURGA dan NERAKA masih belum dijadikan
dan saat itu TUHAN masih bernama NUKTAH, tiada satupun yg ada, hanya NUKTAH,
NUKTAH Melihat DIRI-NYA lah yg TUHAN, namun siapakah HAMBA-NYA

NUKTAH pun melihat kembali pada DIRI-NYA, dia pun punya kehendak lalu berkata:
"KUN dan FAYAKUN"
dikehendakinya DIRI-NYA bernama ZAT NUR ALLAH (sifat),

dan pada waktu itu dinamainya pula DIRI-NYA NUR MUHAMMAD, dan ZAT NUR ALLAH pun GHAIB, Artinya NUR ZAT ALLAH dan NUR MUHAMMAD masih melebur atau menyatu

dan pada masa itu disebut Alam SYIRR ZATUL BUHTI, Artinya di Alam RAHASIA bagian dari DIRI-NYA sebelum bernama ALLAH

kemudian NUR MUHAMMAD berkata:

"ILLA HUL HAK"

lalu NUR ZAT ALLAH berkata:

"JIKA ENGKAU HAK, MENGAPA ENGKAU TIDAK MELIHAT MUKA"

NUR MUHAMMAD menjawab:

"JIKA TUHAN MENGAPA TIDAK MELIHAT"

lalu TUHAN berkata:

"SERAHKAN PENGLIHATAN MU ITU PADAKU, LALU UCAPKAN LA ILAHA ILALLAH Aku Muhammad Rasulullah"

Selanjutnya NUR MUHAMMAD berkata:

"KU LIHAT DIRIKU, TETAPI SIAPA HAMBA ?
DAN SIAPA TUHAN ?"

pada saat itulah ALLAH menyatakan DIRI-NYA TUHAN dan berkata:

"BAHWASANYA TIADA TUHAN HANYALAH AKU, bahwa kamu itu daripada nur dzatku"

"BERDIRILAH KAMU !"

dan ALLAH pun berdiri tidak berbentuk dan tidak bertempat

lalu NUR ZAT ALLAH berkata:

"AKULAH TUHAN MU"

dan NUR MUHAMMAD berkata:

"AKULAH TUHAN MU"


lalu kata NUR ZAT ALLAH lagi:

"JIKA ENGKAU TUHAN, NYATAKANLAH DIRI MU"

dan jawab NUR MUHAMMAD:

"DIRIMU JUGA YG KULIHAT"

lalu NUR MUHAMMAD pun GHAIB, kemudian bersujudlah NUR MUHAMMAD lima ribu tahun

kemudian NUR MUHAMMAD diturunkan kepada Alam ILMU

lalu diturun di Alam DUNIA berupa DZAT WAJIBUL WUJUD


Pasal: nama rahasia Allah

Buka Al Qur'an surah Al-Mu'min 40:3

nama Allah ialah:

-> GHAFIRIZ ZANBI
-> WA QABILIT TAUBI
-> SYADIDIL 'IQABI
-> ZIT THAULI

setelah NABI ADAM bersalah, Allah menerima taubatnya dengan beberapa kalimat yaitu:

"RABBANA ZOLAMNA ANFUSANA hingga akhir......

Setelah QABIL bersalah, Allah menangguhkan taubatnya dengan menurunkan kalimah nama Allah yg RAHASIA ini dalam Al Qur'an yaitu:

-> GHAFIRIZ ZANBI: wahai pengampun dosa
-> WA QABILIT TAUBI: wahai penerima taubat
-> SYADIDI 'IQABI: wahai yg maha keras pembalasanNya
-> ZIT THAULI: wahai tuhan yg memiliki segala kekuatan yg tidak terbatas

inilah RAHASIA kenapa QABIL dinamakan QABIL, yaitu karna nama Allah dalam rangkap dua QABILIT TAUBI: penerima taubat

sedangkan nama Asal QABIL bukanlah QABIL, tetapi nama asalnya
ialah QAYIN

 
JANGAN KAU SEMBAH
DZAT-KU
SIFAT-KU
ASMA-KU
AF'AL-KU
TETAPI SEMBAHLAH AKU

( Hadist Qudsi )
Top of Form
Nabi bersabda dalam hadist Qudsi:

"MARRALHABBA FAKADRAL HAK"

Artinya:
sesungguhnya siapa yg melihat MUKA atau RUPA itulah wujud yg sebenarnya‎( KALAM KADIM )

bismilahi pembuka insani,
pentajalian diri empunya diri,
saif dzulfiqar kepunyaan habibi,
pemisah haq dan bathil sudahnya pasti.

TIFHUL MA'ANI HARAPANKU,
PULANG KEPADANYA TUJUANKU,
MARI BUKA HATI LATHIFMU,
BIAR TERHENTAK SIMATA SATU.

Kalam pemusnah kalam terhemat,
kalam kembali kepada empunya kalam,
sang faqir menggigil penat,
sudah masanya diakhiri dengan salam Ahmad.

API-AIR-ANGIN-TANAH,
ASAL KEJADIAN JASMANI,
WUJUD NUR SYUHUD ILMU,
DATANGNYA ROHANI.

Atas awan ada kendi,
kendi api panas berdiri,
rapatkan saf-saf ukhrawi,
baru dunia dipijak mati.

INI BUKAN BAIT SYAIR KAFIR CELAKA,
JUGA BUKAN KALAM DAJJAL DAN TERNAKAN-NYA,
TAPI KEHENDAK YG DATANG DARI NUR SIR KALAM PENCINTA,
NIATNYA DARI HATI JERNIH SI TUAK ILAHI YG HINA.

Nurnya didada,
syuhudnya terasa,
jangan bertanya,
hamba bukan mualim juga bukan mursyid,
cuma tukang mabuk yg gila.


SEDANG BERCERITA TENTANG KE AGUNGAN,
KESUCIAN DZAT WAJIBUL WUJUD,
TUTUP KALAM DIBERANDA UMUM,
BIAR DIAM YG BERBICARA.

asal: Mata

1. MATA NAFSU melihat bersama SYAITAN,
jalanNya TAGHUT,
maqomnya TIPU DAYA

2. MATA ZAHIR melihat bersama OTAK,
jalanNya KABUR,
maqomnya KECEWA

3. MATA AKAL melihat bersama ILMU,
jalanNya TERSUSUN,
maqomnya PERS0ALAN

4. MATA HATI melihat bersama NUR,
jalanNya LURUS,
maqomnya KEBAHAGIAAN

5. MATA BASIRAN melihat bersama YA BASIR,
jalanNya SATU,
maqomnya PEMBUKAAN SEGALA RAHASIA

Pasal: ALHAMDU

-> ALIF
-> LAM
-> HA
-> MIM
-> DAL

~<<@>>~

-> ALIF
huruf ALIF itu waktu SUBUH,
nabinya NABI ADAM a.s,
cahayanya PUTIH,
malaikatnya JIBRIL RUHANI,
sahabatnya ABU BAKAR dan FATIMAH,
keluar dari huruf ALIF itu DUA RAKAAT karna TAJALLI tuhan dua martabat yaitu martabat DZAT atau AHADIAH dan martabat SIFAT atau WAHDAH,
istananya dibawah SUSU KIRI,
keluar cahaya pada DAHI,
kenyataan pada kita ialah MULUT dan LIDAH

-> LAM
huruf LAM itu waktu ZUHUR,
nabinya NABI IBRAHIM,
cahayanya KUNING,
malaikatnya MAKRIBUN,
keluar dari huruf LAM itu EMPAT RAKAAT karna TAJALLI tuhan yaitu WUJUD-ILMU-NUR-SYUHUD,
istananya pada HATI di LAMBUNG SUSU KIRI yaitu RUH MAZIFAH,
kenyataan pada kita ialah HIDUNG dan MATA


-> HA
huruf HA ini waktu ASAR,
nabinya NABI YUNUS a.s,
cahayanya HIJAU KUNING,
malaikatnya MIKAIL,
sahabatnya UMAR,
keluar dari huruf HA ini EMPAT RAKAAT yaitu API-AIR-ANGIN-TANAH,
istananya pada LIMPA-NAFSU JASMANI,
kenyataan pada kita ialah BAHU dan DADA

-> MIM
huruf MIM ini waktunya MAGRIB,
nabinya NABI MUSA,
cahayanya MERAH HITAM,
malaikatnya ISHDAH dan WAHIDIAH,
istananya PARU-PARU,
nafsunya HEWAN,
kenyataan pada kita ialah MATA (cahaya)

-> DAL
huruf DAL ini waktu ISYA',
nabinya NABI NUH,
cahayanya HIJAU HITAM,
malaikatnya ISRAFIL,
sahabatnya ALI,
keluar dari huruf DAL itu EMPAT RAKAAT karna TAJALLI tuhan yaitu MADA-MADI-MANI-MANIKAM,
istananya HEMPEDU dari bawah LIDAH hingga Ke TELINGA,
kenyataan pada kita ialah TAPAK KAKI


Pasal: rahasia Rukun 13

1. NIAT SEMBAHYANG sebenarnya memelihara taubat kita dari dunia dan akhirat
2. BERDIRI BETUL sebenarnya ketika mati dapat meluaskan tempat kita di dalam kubur
3. TAKBIRATUL IHRAM sebagai pelita yg menerangi kita di dalam kubur
4. AL FATIHAH sebagai pakaian yg indah-indah di dalam kubur
5. RUQU' sebagai tikar kita di dalam kubur
6. I'TIDAL akan memberi minuman air dari telaga Al kautsar ketika di dalam kubur
7. SUJUD memagar kita ketika menyebrangi titian siratul mustaqim
8. DUDUK ANTARA DUA SUJUD akan menaungi panji-panji nabi kita di dalam kubur
9. DUDUK ANTARA DUA SUJUD (AKHIR) menjadi kendaraan ketika kita dipadang masyar
10. TAHHIYAT AKHIR sebagai penjawab bagi soalan yg dikemukakan oleh munkar dan nankir di dalam kubur
11. SELAWAT NABI sebagai pendinding api neraka di dalam kubur
12. SALAM memelihara kita di dalam kubur
13. TERTIB akan pertemuan kita dengan Allah swt


 
Adapun rukun sholat itu datangnya daripada:
-ALLAH
-BAPAK
-IBU

datangnya daripada ALLAH lima perkara:

1. NIAT
2. NYAWA
3. WUJUD
4. NAFAS
5. AF'AL

yaitu di dalam bentuk

1. MERASA
2. MENCIUM
3. MERABA
4. MELIHAT
5. MENDENGAR

datangnya daripada BAPAK empat Perkara:

1. TULANG
2. KUKU
3. RAMBUT
4. RUPA

datangnya daripada IBU empat perkara:

1. DARAH
2. DAGING
3. OTAK
4. LENDIR

terhimpunlah menjadi 13.
Maka jadilah rukun 13 perkara melakukan sholat setiap hari memulangkan sekalian HAK nya sebagai ISI amanah yg dipertaruhkan kepada kita
YG MATI,   YG HILANG,   YG TINGGAL,  YG PULANG

YG MATI itu ada enam perkara yaitu:

1. WUJUD
2. ANGGOTA
3. HAWA
4. NAFSU
5. GERAK
6. DIAM

YG HILANG pula ada empat perkara yaitu:

1. DARAH
2. DAGING
3. TULANG
4. KULIT

YG TINGGAL itu ada dua perkara yaitu:

1. IMAN
2. TAAT

YG PULANG itu ada satu perkara yaitu:

1. NYAWA


nyawa pulang ke Empunya-NYA, Ke asalnya

-> HENING
-> QASAD
-> TA'RID
-> TA'YUN

~> HENING itu apa ?

Adapun HENING itu tiada dapat menyerupai dengan CAHAYA yg lain
adapun JERNIH itu tatkala tertenung lantas tujuh petala langit dan tujuh petala bumi
maka dalam CAHAYA yg HENING JERNIH itu yg TERANG BENDERANG itulah CAHAYA PUTIH SIFAT seperti terlebih PUTIH daripada KAPAS bersifat seperti Sifat kita
adapun tanda pada DAHI kita tersurat nama ALLAH
inilah RUH NABI kita maka dalam zikir ALLAH syaratnya terhapus sekalian DIRI dengan keadaan DIRI kita yg kehambaan bagi RUH NABI SAW, yg dikatakan sebenar-benar sifat Allah NUR MUHAMMAD namanya
dan CAHAYA TERANG BENDERANG HENING JERNIH itulah CAHAYA DZAT ALLAH adanya

~> QASAD itu apa ?

Adapun QASAD itu menyatakan NIAT tiada huruf dan tiada suara
yg ada huruf dan suara bukan NIAT tetapi ADOM (Adam).
Adapun yg sebenar-benarnya NIAT yg tiada huruf dan tiada suara itu ialah DZAT ALLAH, inilah NIAT yg sebenar-benarnya
adapun Asal NIAT dan tempat NIAT pada zahirnya ialah kita yg BERNIAT, tetapi sebenarnya ialah TUHAN yg MUTLAK yg bersifat WAJIBUL WUJUD KHALIQ AL ALAM lagi bersifat KAMIL MUKAMIL


~> TA'RID itu apa ?

Adapun TA'RID itu menyatakan FARDHU
yg sebenar-benarnya FARDHU itu ialah TAJALLI SIFAT ALLAH Artinya NYATA sifat Allah itu NUR MUHAMMAD, AIN SABITAH pun ia juga namanya, UJUD IDHAFI dan INSAN pun ia juga, inilah sebnar-benarnya FARDHU itu
Asal FARDHU itu ialah RUH NABI MUHAMMAD SAW tempat TAJALLI sekalian RUH ADAM, itu sebab dikatakan Asal FARDHU yg sebenar-benarnya karna sekalian NYAWA itu TAJALLI daripada NUR MUHAMMAD seperti kata Hadist Qudsi:

ANA MINALLAHU KULLII SYAI IIN MINAN NUR

Artinya:
Aku daripada Allah manakala segala atau sesuatu atau cahaya Alam ini daripada cahayaku

ANA MINALLAHU WAL MUKMININAA MINNI

Artinya:
Aku daripada Allah dan segala atau semua mukminin daripadaku

inilah sebabnya dikatakan MUHAMMAD itu BAPAK sekalian RUH dan ADAM itu BAPAK sekalian TUBUH atau JASAD
inilah juga sebab kenapa dikatakan yg FARDHU pada kita itu NYAWA

NYAWA itu PEMIMPIN bagi BADAN, jika tidak digerakan oleh NYAWA maka tidak bergeraklah BADAN

~> TA'YUN itu apa ?

Adapun TA'YUN itu menyatakan waktu ZUHUR, ASAR dan lain-lain lima waktu itu
adapun yg sebenar-benar NYATA AF'AL ALLAH swt pada JASAD ADAM yaitu TUBUH KITA ialah ALAM RUH YG KASAR, Itulah sebenarnya TA'YUN, yaitu sebenar-benar NYATA


 TAKBIRATUL IHRAM

adapun syarat TAKBIRATUL IHRAM itu hendaklah hadir MATA HATI syahadat ke DZAT ALLAH swt, sebelum TAKBIR kita niatkan didalam HATI yg kita MEMULANGKAN sekalian panca indra yg dikaruniakan kepada kita
(kepada Allah=faqir)
NIATNYA ialah:

~> TIADA PENDENGARANKU HANYA IA
(pendengaran dzat Allah)

~> TIADA PENGLIHATANKU HANYA IA
~> TIADA HURUF TIADA SUARA HANYA IA
~> TIADA PENCIUMANKU HANYA IA
~> TIADA GERAK DAN DIAMKU HANYA IA-> HAKIKAT DZAT AF'AL - HAKIKAT SHOLAT

adapun arti sholat sebenarnya yg MENYEMBAH itu HAMBA, yg DISEMBAH itu TUHAN

yg MENYEMBAH itu FANA' yg DISEMBAH itu BAQA, maka si hamba pulang kepada Adomnya

-> MEMULANGKAN AMANAH

Hadist Qudsi:

1. TUKARKAN CAHAYA DIRIMU KEPADA CAHAYA TUHAN MU

2. MATIKAN DIRIMU SEBELUM KAMU MATI

adapun maksud MATIKAN itu ialah memulangkan AMANAH ALLAH yg ditanggungkan kepada kita

AMANAH ALLAH itu ialah WUJUD KITA yg KASAR (jasad) dan yg menanggung AMANAH itu ialah WUJUD KITA yg BATHIN yakni NYAWA dan yg MENGAMANAHKAN itu ialah DZAT ALLAH

adapun CARA memulangkan AMANAH ALLAH itu ialah tatkala kita mengatakan ALLAH itu tarik nafas kita dari dalam FUAD hingga sampai ke Alam QUDDUS

Alam itu ubun-ubun kita dan maqam KABFUSAIN yaitu antara dua alis mata

maka kita tahankan hingga kuat sekalian Alam kita merasa LEBUR wujud kita yg kasar kepada wujud kita yg bathin- LEBUR wujud yg bathin kepada dzat semata-mata kepada syuhud kita

maka LEBUR dan KARAMLAH sekalian SIFAT BASARIAH dalam LAUTAN BAHRUL QADIM hingga nyata sifat LAUT semata-mata yaitu LAUT ALAM ALLAH

maka katakanlah ALLAH HU AKBAR

telah FANA' sekalian kelakuan dan diri kita maka nyatalah BAQA keadaan DZAT TUHAN SEMATA-MATA

inilah dikatakan syuhud sehingga sampai kepada SALAM

inilah SIRRULLAH yaitu CAHAYA ALAM ILMU ZAT ALLAH yg tiada huruf tiada suara WUJUD MUTLAK yakni WUJUD DZAT WAJIBUL WUJUD

dengan ini JASAD kita KAMIL dengan NYAWA kita dan NYAWA kita MUKAMIL dengan DZAT ALLAH
Bottom of Form
Bottom of Form

Bottom of Form

Bottom of Form

Bottom of Form
Bottom of Form
 

81 komentar:

 1. mantaps....

  (dalam kebingunangan)

  BalasHapus
  Balasan
  1. senang bisa berbagi, kebingungan adalah pertanda bagus untuk maju belajar terus.., yuk belajar bersama...

   Hapus
 2. Balasan
  1. saya perempuan mas, hehehe..., silahkan semoga berkenan...

   Hapus
  2. Memang terbaik....tapi masih pening2
   Guru saya perna mengatakan...ajabun alim...alim akan di hijab....tp dimana...kerna guru saya mengatakan.
   Ta ala itu adalah raja segala azazil...raja segala setan...benar kah...tolong jelaskan ya pls

   Hapus
 3. Aslm.ini adalah ilmu yang bisa di ambil utk sekedar tahu saja.akan tetapi apakah kajian seperti ini pernah di bahas oleh Nabi.Muhammad saw ?mohon diterbitkan dasar dalil dari Al-Qur'an dan Hadist.saya dalam kebingungan...

  BalasHapus
  Balasan
  1. masakan kamu mahu dalil utk mengimani,para2 sufi dahulumya dicerahkan dgn ilmu hikmah yg dimana rahsia itu hnya rahsia shj mengetahuinya. hanya rahsia mengenal rahsia.
   wallahu'alam..
   hanya golongan wahabi shj yg mengutamakan dalil bg sesuatu ilmu dan amal.
   wallahu'alam

   Hapus
  2. saya bukan ahli dalil, hadist atau al qur'an, Guru saya mengajarkan untuk mencari kebenaran Al Qur'an dalam diri dan kehidupan, serta wajib mempelajari dan ayat2 "basah"nya Al Qur'an yang sesungguhnya yang ada pada setiap dada manusia...

   Hapus
  3. sama...gue juga bingung.....
   pantes aza...syariat dan ma'rifat g' sama...
   gimana mempelajarinya...bingungggggggggggggggggggg

   Hapus
  4. dasarnya dari mana ni di kutip......

   Hapus
 4. Ini namanya faham makrifat kepada allah...yaitu setelah hambanya
  Menjadi taqwa maka muncul lah ilmu ini dengan sendirinya yang datang
  Dari allah ta ala langsung...
  Adapun taqwa itu adalah
  Rukun iman dengan benar
  Rukun islam dengan benar
  Hakikat kehidupan...mengerti siapa diri kita sebenarnya
  Saat yang 3 ini sempurna maka
  Naik lah derajar kita...

  BalasHapus
 5. ibarat belajar membaca, kita harus belajar mengenal hurup demi hurup, kemudian menjadi kata..... jadi sesuaikan dengan ditingkat mana kita belajar...

  BalasHapus
 6. Blog ini sangat bagus dan banyak ilmu pengetahuan yang belum kita ketahui, saya petik dari pasal surah yasin, dan asal mata, yang mana memang kalu saya renungkan dan pahami masuk logika saya , karena setahu saya bahasa al-quran masih belum dikupas sampai ke isinya..,saya tunggu lagi postingan terbaru...

  BalasHapus
  Balasan
  1. sudah pernah saya balas melalui email kepada para pembaca atau pemberi komentar bahwasannya, SEMUA TULISAN TENTANG AJARAN HAKIKAT MAKRIFAT TERSEBUT adalah MERUPAKAN REPOST DARI TULISAN GURU SAYA YANG BERNAMA BANDJAR ZULKARNAIN (beliau orang malaysia), jadi mohon difahami, tujuan saya menuangkannya disini pun atas ijin beliau dimana beliau bilang ajaran ini sudah bukan rahasia lagi sudah menjadi hak setiap jiwa, senang rasanya bisa berbagi apa yang saya dapatkan dari Beliau, tentunya hanya bagi yang berkenan dan diperkenankanNYA..., terima kasih atas apresiasinya Mas, selebihnya tulisan2 saya hanya puisi2 picisan saja sbg hobi... :)

   Hapus
  2. aslkm...wr...wb,maaf singkat saja,trimaksh atas pencerahannya..tiada kata yang bisa terurai lebih lanjut, ini bagi saya sesuatu yng luar biasa buat jalan untuk pulang kerahmatullah, salam buat guru mbak, dari saya La mauwujuda bihaqin ilallah,Allahuwahdah muhammadun abduhu warusuluhu,Allahu ruhun Muhammadun Jasadu,Yaa Ahmad Yaa muhammad salimna bi ihsani qal qadim,Salallahu wala muhammad nurun ala nurin wahuwaRabbu Arsyil Azim Yaa Hayyu Yaa qayum...

   Hapus
 7. SUBHANALLAH . . WAL HAMDULILLAH . . WALA ILA HA ILLALLAH . . WALLAHU AKBAR . . WALA HAULA WALA QUWWATA ILLA BILLAHIL ALIYIL ADZIM
  tiadalah ILMU melainkan semua datangnya dari Allah SWT yg MAHA segala-galanya,yg meliputi yg nampak dan yg rahasia,semua berjalan atas kehendak-NYA,,dan ini semua tentu kehendak-NYA pula. SUBHANALLAH

  BalasHapus
 8. sayang sekali foto dan nama penulis tidak ditampakkan

  BalasHapus
  Balasan
  1. Nama penulis asli dari penulis dari tulisan tsb diatas adalah Guru saya, BANDJAR ZULKARNAIN

   Hapus
 9. Salaam,

  Kawan could you please translate this into English. I find it interesting. If I'm not mistaken, what you have posted is the knowledge of reality. This is about Tasawwuf.

  BalasHapus
  Balasan
  1. wa'alaikumsalam..
   this is about the spiritual high and true knowledge for me, this is more than about Tasawwuf, actually im still struggling to find some right words in english about this, there is a lot of vocabulary that i could not found as the right one. im truly sorry..

   Hapus
 10. tolong sebutkan nama Allah yg satu. sehingga bisa diktakan ilmu sir.

  BalasHapus
 11. Semua postigan dan semua bloger pasti itu bda,namun kita mengetahui sesuatu itu atas dasr ilmu allah dan kita hnya cba melaksanakn printahnya dan menjauhi semua laranganya insya allah,apa yg ingin kta tahu,allah akan berkehendak untuk kita tahu beralaskn dri kta sabar.

  BalasHapus
  Balasan
  1. intinya, tergantung niat kita, maka InshaAllah... :)

   Hapus
 12. trimakasi telah berbagi..om

  BalasHapus
 13. Alhamdulillah saya yakin tentang kebenaran tersebut..dan yang saya heran kok penulis begitu berani mempostingkan ini secara umum, karena setahu saya ini sangat rahasia dan hanya boleh di sampaikan pada orang yang berilmu cukup agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran...bagi orang awam..Dalam pengajian sekalipun hal ini disampaikan dengan sangat hati-hati dan berlahan agar sang murid dapat menerimanya dan paham dengan benar agar tercapailah maksud penyampain...Pun demikian Saya mengucapka terima kasih...salam...

  BalasHapus
  Balasan
  1. wa'alaikumsalam...
   Ilmu ALLAH adalah tak terbatas dan hak semua jiwa untuk mengetahui hakikat kebenaran, Ridho Allah akan menyertai pemahaman kepada setiap orang yang dikehendakiNYA, jadi yang membuat paham bukanlah hak manusia tapi hak Allah, begitu juga sebaliknya, berdasarkan pengetahuan saya dari 9 tahun yg lalu saya mencari pengetahuan melalui FB dan Internet, ilmu hakikat dan makrifat ini sudah sangat terbuka dibahas dan dikupas di berbagai akun, page, group dunia sosmed, bahkan saya bertemu dengan Guru saya pun di FB, dan mendapatkan ini pun dari Internet, mungkin sudah begitu jalannya Allah menentukan perjalanan n pembelajaran bahkan dari dunia maya, namun seperti kita ketahui, Ilmu Allah tak terbatas, tak terhalang dan tak tertunda jika memang sudah dikehendakiNYA maka akan menjadi hak kita untuk memahaminya...InshaAllah...

   Memang masih banyak yang menyampaikan ilmu ini dengan rahasia agar tidak menjadi fitnah, namun banyak puyla yang sudah tidak menjadikannya bukan rahasia, masing2 benar dengan alasan dan tujuannya saya rasa... :)

   Hapus
  2. saya setuju d sepakat dg kakak....karena hal tersebut adl suatu kebenaran...marilah kita belajar pada yg punya al quran..banyak yg tersirat,banyak rahasia2 alloh yg blum kita ketahui...karena sehebat hebatnya ilmu manusia hanyalah setetes dr pd lautan samudra ilmu alloh...d alloh akn membukakan rahasia2nya pd org yg dikehendaki .. amiin

   Hapus
  3. saya setuju d sepakat dg kakak....karena hal tersebut adl suatu kebenaran...marilah kita belajar pada yg punya al quran..banyak yg tersirat,banyak rahasia2 alloh yg blum kita ketahui...karena sehebat hebatnya ilmu manusia hanyalah setetes dr pd lautan samudra ilmu alloh...d alloh akn membukakan rahasia2nya pd org yg dikehendaki .. amiin

   Hapus
  4. Salam Kasih saudariku... _/\_

   Hapus
 14. SubaallĂ h indahnya Nur bila kita merasakan. Sunnguh besar keagunganmu

  BalasHapus
 15. Alhamdulillah...terima kasih ilmunya...

  BalasHapus
 16. Masih berbaur nafsu.lenyapkan segalanya dahulu...perlu lebih halus dalam shuhudmu.

  BalasHapus
 17. Carilah aq bila engkau sudah mendapatkan aq ketahuilah aq bila engkau sudah mengetahui aq kenalilah aq maka aq akan mengenalimu dan apabila engkau sudah mengenaliku maka peliharalah aq niscaya aq akan memelihara km.......

  BalasHapus
 18. Carilah aq bila engkau sudah mendapatkan aq ketahuilah aq bila engkau sudah mengetahui aq kenalilah aq maka aq akan mengenalimu dan apabila engkau sudah mengenaliku maka peliharalah aq niscaya aq akan memelihara km.......

  BalasHapus
 19. Assalamualaikum saudari.
  Tulisan saudari di atas cukup jelas pemaparannya. Ilmu yang sangat berharga, sesuatu yang cukup sulit dimengerti dengan akal pikiran.
  Yang mau saya tanyakan, apa bisa kita belajar sendiri tanpa guru pembimbing dan kira2 apa resiko jika kita belajar sendiri.
  Mohon masukannya.
  Terima kasih.

  BalasHapus
  Balasan
  1. Wa'alaikumsalam..., wajib memiliki Guru pembimbing saudaraku

   Hapus
 20. Mksh mbak pencerahanya luarrr biaaasaaa...mantep...awesome...lumayan tambahan ilmu pegangan buat ongkos pulang kerahmatullah, Alhamduliallah dapat tambahan bekalnya...Allahuruhun Muhammadun jasadu...Lamauwujuda bihaqin ILallah...

  BalasHapus
 21. Assalamualaikum ,Alhamdulillah, Subhanallah, Allahhu Akhbar.Maha suci Allah tuhan semesta Alam.Allah berkuasa atas tiap-tiap sesuatu.Semoga apa yang sebut Lamauwujuda bihaqin ILallah...akan menjadi pegangan dan ikutan umat islam hingga ke akhir hayat.Ternyata rahsia segala rahsia ada di nukilkan untuk tatapan bagi yang arif tentang ilmu Allah ..Amin . Firman Allah:
  Sesungguhnya Agama
  (yg diridhoi) disisi Allah hanyalah Islam
  tiada berselisih orang-orang yg telah diberikan Al-Kitab
  kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka
  karna ke dengkian
  (yg ada) diantara mereka
  barang siapa yg kafir terhadap Ayat-Ayat Allah
  maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya
  (Qs. Ali imran:19)

  BalasHapus
 22. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

  BalasHapus
 23. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

  BalasHapus
 24. assalamualaikum.. alangkah baiknya agar ilmu yang wajib diketahui dan wajib di amalkan ini. bisa mudah di fahami dalam hal penerapannya.. jika bersedia saudara sekalian bisa mengunjungi http://www.pusakamadinah.org/2014/01/kategori-kajian-hakiki.html

  BalasHapus
 25. bolehkah saya minta filenya kak...tolong dikirim ke emai saya dyahwidiantari@gmail.com. mks

  BalasHapus
 26. bolehkah saya minta filenya kak...tolong dikirim ke emai saya dyahwidiantari@gmail.com. mks

  BalasHapus
 27. Semua tulisan sama seperti yg di ajarkan kepada saya oleh mahluk allah yang menamakan diri nya sebagai Datuk Mamanda Batrisyah Nurasadamshin. Sungguh menghairankan.

  BalasHapus
 28. Semua tulisan sama seperti yg di ajarkan kepada saya oleh mahluk allah yang menamakan diri nya sebagai Datuk Mamanda Batrisyah Nurasadamshin. Sungguh menghairankan.

  BalasHapus
 29. I would be very happy if you could email me this writing to my email at dumakoroma@gmail.com Thank you

  BalasHapus
 30. Trimakasih udah brbagi ilmu....sudah lma mncari...Trnyata ktmu jga....Alhamdulillahirabbil alamin

  BalasHapus
  Balasan
  1. Alhamdulillah., maka segera carilah Guru pembimbing

   Hapus
 31. Alhmdullilah terimkasih sangat bermamfa,at

  BalasHapus
 32. Subhanallah bgtu dahsyat nya ilmu Allah, yg d trunkan kpada manusia.. Luaar biasa.. Terimakasih atas ilmunya Mba..

  BalasHapus
 33. Asslammualaikum ww
  Mbak, boleh minta tolong kirimkan file nya ke email saya " putramelayu82@gmail.com "
  Sebelum nya saya ucapkan terima kasih

  BalasHapus
 34. assalamualaikum wr.wb
  mohon penjelasan bahwa dari beberapa risalah tentang dzikir bahwa : jika AH tidak dibaca dg nafas keluar masuk dan juga tidak d baca oleh nafas keatas ke bawah tetepi hanya dibaca dengan titik......
  maksud dari pelaksanaan dzikir nya gimana ?
  mohon penjelasan yang dapat kami fahami.
  terimakasi.

  BalasHapus
  Balasan
  1. Alangkah baiknya jika saudara mempertanyakan hal tsb kpd Guru saudara sendiri, karena saya yakin amalan dzikir dibawah bimbingan seorang Guru...

   Hapus
 35. Subhanallah...
  Sangat lengkap penjabarannya.
  Ya allah, berikanlah kami ridho dan petunjukMu untuk mempelajarinya. kami lakukan semata2 untuk mendekatkan diri padaMu.

  BalasHapus
  Balasan
  1. InshaAllah...Allah meridhoi, selamat...

   Hapus
 36. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

  BalasHapus
 37. Asslamu,alaikum wr.wb....

  (...)

  wa,alaikum salam wr.wb...

  BalasHapus
 38. Kajian di atas memang belum menyentuh isi, tapi utk membuka akal dan hidayah allah ,terang ,jelas dan terbuka , sebagai awal memasuki , sangat sedap jika di baca berulang ulang, hanya praktek nya yang belum, uraian di atas banyak tercantum dlm kitab makrifat yang ber sanad dan bersilsilah sampai kpd nabi muhammad rasulullah saw , abu huraiah mengatakan aku memiliki 2 karung ilmu ,yg 1 karung utk umat yg 1 karung lagi aku rahasiakan utk diriku sendiri,jika kau uraikan 1 karung ini maka kalian akan memotong leherku dan meng halalkan darahku ( bukhari muslim ) - membaca kajian mutiara terpendam seperti di atas ,harus dengan akal dan fikiran tenang dan di mulai berwudhu dan salawat kpd nabi dahulu insya allah akan dapat duduk faham nya , BUKAN SALAH FAHAM NYA YANG DI DAPAT,--- saya membela saudara penulis bukan krn memihak siapapun krn ia mmg benar adanya,--- hadis nabi jika kalian mencintai allah, ikutlah aku ( zahir batinku ), pasti allah akan mencintaimu,dan mengampuni dosamu, ( bukhari muslim) ...skrg tanya diri kita sendiri apa memang betul zahir batin kita ini ikut zahir batin nabi, klw nabi perintahkan ikut zahir nabi saja , tentulah org kafir pun bisa pura pura jadi ulama dan ustad ( sdh banyak terbukti pendeta hapal al quran masuk dlm umat tujuan menyelewengkan umat ), tanya diri sendiri apakah bismillah hirrahmaa nirrahim kita itu, sudah sama dengan bismillah hirrahmaa nirrahim zahir batin nabi kita itu, bukan kah nabi kata org munafik itu lain di mulut ,lain di hati, lain di rasa , skrg tanya diri kita sendiri saat mulut kita berkata ALLAHU AKBAR , kemana tujuan hati kita ,kemana rasa kita , inilah mengapa banyak shalat hanya sarat saja, tapi nikmat shalat jauh utk di dapat, ...jika tau dan tuntas dlm memahami ISLAM KAFFAH ,isalam zahir batin , syahadat zahir batin,zikir zahir batin,salawat zahir batin,shalat zahir batin,bersama allah,bersama nur muhammad, sedap hidup ini, kata nabi lagi berawal kamu semua itu dosa melulu kecuali org yang kenal kepada allah ( makrufatullah ) ... Ilmu juga ada level nya , ada sah nya saja ,jika di dalami ada sempurna nya saja, jika di dalami barulah dapat sah dan sempurna zahir batin kita, sah belum tentu sempurna ... Jika .... Sempurna sudah pasti sah ...dalam fikih saja bab shalat ada namanya rukun shalat 13 utk sah nya shalat ;- dalam shalat batin juga ada 13 rukun batin...semua harus serta dan bersama di bawa zahir batin dalam shalat...barulah dpt nikmat,sedap,nya shalat ( nabi aja bengkak kaki shalat krn apa ? Krn sedap nikmatnya bersama allah zahir batinya dlm shalat) ..tanya diri kita sdh kah dpt sedap nikmat shalat itu ?????? Dlm fikih di kata dlm shalat saat takbir fi'li,qauli,qalbi, mesti serta bersama jika tdk tdk sah shalat, kajian penulis blog memakai bahasa qasad,tarad,tayin, dlm shalat kata mulut allah,hati allah,rasa allah, barulah sedap nikmat shalat, berhentilah mencaci dan kata buruk kpd sesama umat nabi muhammad .... Cari jalan nya .... Bismillah mulut...bismillah hati...bismillah nyawa...bismillah tuhan sendiri! Memuji tuhan itu bagaimana ! Carilah jalan nya ! Silahkan shalat sunnat istiqharah minta petunjuk kpd allah apakah uraian di atas sesat atau tidak ! Jika dlm hati mu allah beri ke yakinan ...ambil dan pakailah ...jika hati kalian 1 mggu istiqharah timbul dri allah hati tidak yakin tinggalkan ... Ilmu allah luas ...jalan kepada allah setiap napas ... Dlm alquran itu ada masa lalu,skrg,dan akan datang adh di cantumkan ... Polisi aja ada yg zahir juga ada intelnya polisi rahasia ...ilmu allah jua seperti itu ada tersurat ada tersirat ...wasalam

  Pesan saya kepada penulis ...aku mencintai mu krn allah...lanjutkan kajian mu...jgn berhenti ...bubukomando@gmail.com

  BalasHapus
  Balasan
  1. Salam saudaraku, terima kasih atas apresiasi, ulasan serta supportnya, didalamnya terasa getaran kebijaksanaan nan tulus bahkan tambahan ilmu buat saya pribadi, Salam Kasih saudaraku, kuhaturkan salam serta do'a untukmu beserta keluargamu semoga keselamatan, berkah, Rahmat serta kesejahteraan dilimpahkan oleh Allah SWT...Amiiin

   Hapus
 39. Ellyssee Essence Assalamu'alaikum wr.wb..

  Nama Saya RachmAn dari MadurA..

  jika Saya punya ke inginan untuk bicara secara langsung dengan Sampean tanpa me lalui pembicaraAn me lalui dunia maya ini..

  saudara apakah bisa..???

  tujuanku insya allah bisa jadi mugkin sama dengAn Guru saudara.. atau pun sekalian degan saudara sendiri..

  Saya Ulangi se kali lagi,,

  nama saya RachmAn Dari MadurA indonesia.,

  dan namA sejatiku Adalah..

  ( RachmAn Rasaku Rasamu )

  Rasaku Adalah Rasa Allah, dan Tanpa
  Rasamu Allah Aku lemAh..

  Dari Para sembilan wali yaitu wali songo,,

  A.I.U. ( Aq iki urip ) aq ini hidup.

  PerkataAn di atas ini samA dengAn yang Saudara Ellysee SebutkAn di atas..

  klo' boleh saya di isinkAn untuk bisa bicara langsung
  dengan saudara Ellysee atau dengan tuan guru sekalian.. insya allah saya akan berikan nomor tlpon saya jika saya di ijinin oleh saudara Ellysee??

  terimakasih AssAlamu'Alaikum wr.wb

  BalasHapus
 40. Assalamuallaikum.wr.wb.ulun Donal tumat kalimantan timur.handak banar bisa berhubungan lawan pian.ini no hp ulun.081346358262.tolong bantu ulun ini.tolong.sms ke nomor ulun.tolong banar ulun nah.

  BalasHapus
 41. Assalamualaikum.. Saya bertemu blog mba ini karna allah, allah tau saya sedang mencari dan belajar. Ilmu ini adalah ilmu rahasia allah yg hanya dikhususkan bagi yang mencari saja. Saya yakin semua pengunjung blog ini adalah hamba2 allah yg sedang mencari. Begitupun saya. Smoga allah berkenan dan selalu membimbing kita semua. Aminn.. Terimakasih mba sudah menulis dan berbagi ilmu. Saya butuh teman yg mengerti untuk berbagi ilmu mba. Bolehkah minta emailnya.

  Mohon maaf jika ada yg kurang berkenan.

  Wassalam. :)

  BalasHapus
 42. Assalamualaikum.. Saya bertemu blog mba ini karna allah, allah tau saya sedang mencari dan belajar. Ilmu ini adalah ilmu rahasia allah yg hanya dikhususkan bagi yang mencari saja. Saya yakin semua pengunjung blog ini adalah hamba2 allah yg sedang mencari. Begitupun saya. Smoga allah berkenan dan selalu membimbing kita semua. Aminn.. Terimakasih mba sudah menulis dan berbagi ilmu. Saya butuh teman yg mengerti untuk berbagi ilmu mba. Bolehkah minta emailnya.

  Mohon maaf jika ada yg kurang berkenan.

  Wassalam. :)

  BalasHapus
 43. Apakah masudnya ta ala...allah ta ala....?
  Adakah kita akan bertuhan raja azazil raja segalh setan pls jawab...
  Kerna guru saya yg megatakn...iblis akan menyesat kita di dalam solat..tapi di mana...silakan jawab

  BalasHapus
 44. Sya dari sabah bangsa suluk pls

  BalasHapus
 45. kalau boleh komentar... sebelumnya mohon maaf kalau saya salah.... mada, madi,mani, manikam
  sepertinya perlu dikoreksi min,,,
  setau saya mani = air, manikam = api

  BalasHapus